Historelöshet del 1

”Om man inte har kunskap om sin historia, kan man heller inte förstå sin samtid och sin framtid”

(mer utförlig tankebana kommer längre fram)